Komornik Daria Paulina Wysocka

Linki

Komornikiem, który pracuje przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, jest Komornik Sądowy Paulina Wysocka. Jej kancelaria znajduje się przy ulicy Spółdzielczej 8/314. Więcej informacji o zakresie i terenie działalności oraz o godzinach pracy kancelarii można znaleźć na stronie: komornikwysocka.pl. Na wspomnianej witrynie znajdują się również wzory pism do pobrania, które ułatwią prawidłowe złożenie wniosku o egzekucję alimentów, egzekucję należności pracowniczych, sporządzenie spisu inwentarza, o wydanie zaświadczenia czy też o opróżnienie lokalu.

Nazwa firmy: Komornik Sądowy Daria Paulina Wysocka

Adres: ul. Spółdzielcza 8 lok 314 (II piętro), 15-441 Białystok, podlaskie

Telefon: +48 85 831 16 94

Strona internetowa:


Mapa dojazdu:

Opublikowano: 09.12.2019

spacer