Jazz Club Scena zaprasza

Jazz Club Scena zaprasza w sobotę (26.07) na imprezę z muzyką House – Deep House – Tech House – Soulfuhouse.
Presented by: Boomer
House – Muzyka mająca początki w DISCO lat 70tych, charakteryzuje się tanecznym rytmem, śpiewanymi wstawkami i linią melodyczną opartą na brzmieniu instrumentarium muzyki poważnej, np. skrzypiec, fortepianu, gitary. Wśród remiksów istnieją wersje “dub”, które charakteryzują się wysuniętą na pierwszy plan linią basową. Lets Groove BABE !!
sobota: 26/07 | godzina: 22:30 | bilety: free | Jazz Club Scena | Armii Krajowej 3

info. Jazz Club Scena

Nagroda za Plac Wolności

Marszałkowskie statuetki za najlepszą przestrzeń publiczną. W minioną środę Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz odebrał statuetkę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszą przestrzeń publiczną naszego województwa. Oprócz Świnoujścia takie wyróżnienie otrzymały jeszcze tylko Szczecin i Moryń.


Plac Wolności to jedna z większych inwestycji, które zostały ukończone w naszym mieście w 2013 rok – Od samego początku wzbudzał on duże emocje, ale dziś chyba nie wyobrażamy już sobie centrum miasta bez tego placu i imprez tam organizowanych – mówi Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz. – Cieszymy się, że jego nowy wygląd został tak wysoko oceniony. Tym bardziej, że konkurencja była duża. Oprócz naszego placu do konkursu zgłoszono jeszcze 23 inne przedsięwzięcia z całego województwa.
Komisja konkursowa uznała plac Wolności za świetny przykład organizacji centralnej przestrzeni miejskiej, który stanowi punkt centralnego układu komunikacyjnego miasta. Dodając, że dzięki realizacji projektu przywrócono ideę placu miejskiego, jako unikalnej przestrzeni życia społeczności. Dzięki przebudowie teren zyskał nowe oblicze jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Powstała fontanna, strumyk, ławki i inne elementy małej architektury, nasadzono nową zieleń.
W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia przebudowanemu placu Wolności w Świnoujściu członkowie Kapituły Konkursu napisali, że jest to nagroda za stworzenie najwyższej jakości wzorców przestrzeni publicznej i przywrócenie idei unikalnego placu miejskiego stanowiącego wizytówkę miasta, korzystną zmianę układu komunikacyjnego dla humanizacji przestrzeni miasta przywróconej jego mieszkańcom oraz wysokie walory funkcjonalne i estetyczne w zrealizowanym przedsięwzięciu.

Oficjalne wręczenie statuetek V edycji Konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Świnoujście reprezentowali prezydent Janusz Żmurkiewicz, jego zastępca Barbara Michalska.
- Laureaci konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną mają podwójną satysfakcję z otrzymanych wyróżnień, ich projekty zostały bardzo wysoko ocenione przez profesjonalistów – urbanistów i architektów, oraz dlatego że nowa przestrzeń zyskała akceptację mieszkańców, naturalnie wpisując się w ich potrzeby – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz otwierając finałową galę V Konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”.

Wykonawcą przebudowy placu Wolności była firma Eurovia, która należy do ścisłej czołówki branży budowlanej. Nowy plac Wolności był jednocześnie zakończenie największej inwestycji drogowej w ostatnich latach w Świnoujściu – przebudowy Centralnego Układu Komunikacyjnego. Oprócz samego placu, objęła ona przebudowę ulic Piastowskiej, Wybrzeże Władysława IV węzłów komunikacyjnych: skrzyżowania ulicy Piastowskiej z Piłsudskiego, skrzyżowania ulicy Piastowskiej z Dąbrowskiego, skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z Konstytucji 3-go Maja i Staszica oraz skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicami Grunwaldzką, Marynarzy.
Przebudowa całego CUK kosztowała 18 mln złotych, w tym 6 mln złotych brutto sam plac Wolności. Inwestycja została w 30 procentach dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Konkurs „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa zachodniopomorskiego” adresowany jest do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa. O nagrodę marszałka mogły się ubiegać inwestycje, które zostały ukończone w roku kalendarzowym poprzedzającym ogłoszenie V edycji konkursu.

Tekst BIK UM Świnoujście na podst. info UMWZ
Fot. ze zbiorów UMWZ, BIK UM Świnoujście

Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w Świnoujściu 1 sierpnia. Rozpoczęcie apelu planowane jest na godz. 17.00 – Plac Słowiański.
1. sierpnia 2014 (piątek)1/ Plac Słowiański:
- godz. 16.55 – zbiórka i ustawienie uczestników i pocztów sztandarowych;
- godz. 17.00 – syreny systemu ostrzegania i powiadamiania oraz tyfony statków i okrętów;
- wystąpienie Prezydenta Miasta – p. Janusza Żmurkiewicza;
- wystąpienie przedstawiciela Światowego Związku Żołnierzy AK – p. Elżbiety Pietrzyk;
- składanie wiązanek kwiatów przez delegacje.Po zakończeniu uroczystości – przejście pod pomnik Orła Białego, przy ul. Krzywoustego.

2/ Pomnik Orła Białego: uroczystość prowadzona przez p. E. Pietrzyk.
- składanie wiązanek kwiatów przez delegacje.

3/ godz. 19.00 – Msza św. w Kościele Garnizonowym przy ul. Piłsudskiego.

Info. Urząd Miasta Świnoujście

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych

Ocena stanu bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich rozgrywanych w sezonie 2013-2014, a także przygotowania do rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2014-2015 były przedmiotem posiedzenia wojewódzkiego zespołu ds. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

Podczas sezonu 2013-2014 na obiektach sportowych położonych w województwie zachodniopomorskim rozegrano 415 meczy piłki nożnej. 105 zostało zakwalifikowanych jako masowe imprezy sportowe, a 17 z nich jako imprezy masowe podwyższonego ryzyka.

W związku z przedstawianymi przez insp. Jarosława Sawickiego komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie negatywnymi ocenami stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas rozgrywanych meczy wojewoda zachodniopomorski wydał dwie decyzje zakazujące przeprowadzenia meczu piłki nożnej z udziałem publiczności na całym obiekcie oraz w jego wydzielonych sektorach.

Ponadto prowadzone było jedno postępowanie administracyjne spowodowane
z naruszeniem przez kibiców przepisów  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, które zakończyło się skierowaniem pisma do Prezesa Pogoni Szczecin, z zaleceniami dotyczącymi zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas meczów
– powiedział Piotr Gabinowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Koszty zabezpieczenia imprez masowych w rundzie wiosennej 2014 r. poniesione przez Policję wyniosły 1,4 mln zł, z czego prawie 980 tys. stanowiły mecze piłki nożnej. Liczba policjantów zaangażowanych do zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich wynosiła ponad 5 tys.

W tym roku na zlecenie wojewody zachodniopomorskiego przeszkolonych zostanie kolejnych 50 kierowników do spraw bezpieczeństwa na stadionach. Wojewoda zachodniopomorski ogłosił otwarty konkurs ofert pt. „Organizacja bezpiecznych imprez sportowych, meczów piłkarskich poprzez zapewnienie organizatorom dobrze przygotowanych do wykonania obowiązków kierowników do spraw bezpieczeństwa na stadionach województwa zachodniopomorskiego 2014”. Konkurs skierowany jest do organizacji pożytku publicznego. Wojewoda kwotą 17 tys. zł dofinansuje 80% kosztów przeprowadzenia szkoleń.

Szkolenia organizowane są już po raz czwarty. W zeszłym roku przeprowadził je Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie. Przeszkolono 75 członków służb informacyjnych, 40 kierowników ds. bezpieczeństwa. Dodatkowo kupiono 150 kamizelek identyfikacyjnych i identyfikatorów dla służb porządkowych. Wojewoda dofinansował szkolenia kwotą 25,2 tys. zł.

Oferty należy przesyłać lub składać do 8 sierpnia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4.

  Centrum Prasowe Wojewody

Sztuka Uzdrawia w uzdrowisku Świnoujście

Sztuka uzdrawia, pokazuje świat od ciekawszej strony, inspiruje i zachęca do aktywnej twórczej postawy. Jeśli jeszcze jej prezentacja jest wspólną inicjatywą świnoujskich środowisk, tym bardziej warta jest uwagi. O tym wszystkim można będzie się przekonać w sobotę 26 lipca w trakcie artystycznego projektu: „Sztuka Uzdrawia”. Przy nadmorskiej promenadzie w sobotę pojawi się biały namiot pełen sztuki w najlepszym wydaniu. Plenerowa wystawa otwarta pomiędzy godzinami 14.00 a 20.00 na skwerze opodal restauracji sanatoryjnej „Światowid”, towarzyszyć będzie jubileuszowi 55-lecia Uzdrowiska Świnoujście które jest także mecenasem projektu „Sztuka Uzdrawia”.

 

Swoje prace zaprezentują znakomici świnoujscy artyści: Jan Bociąga, Jerzy Pawełczyk, January Korff oraz dzięki współpracy ze szczecińską „Tokarnią”, Marta Bożyk krakowska artystka uprawiająca interesującą grafikę.

Od wielkoformatowego malarstwa olejnego po kameralne kompozycje akwarelowe i grafiki, taki pełny wymiar sztuki będzie można obejrzeć podczas sobotniej ekspozycji, która być może stanie się stałym punktem w letnim pejzażu artystycznym uzdrowiskowego Świnoujścia, prezentując to co w sztuce ciekawe i „uzdrawiające”. Zapraszamy serdecznie w sobotę 26 lipca do namiotu pełnego sztuki.

ms44

Więcej dzwoniących pod numer 112

Nawet 4,5 tys. połączeń w ciągu doby odbierają w lipcu operatorzy numeru alarmowego 112. Przed sezonem wakacyjnym dzwoniących było średnio o 1,5 tys. mniej. Warto podkreślić, że o kilka procent wzrosła ilość połączeń zasadnych, czyli takich, które rzeczywiście wymagają interwencji odpowiednich służb.

Przyjazd turystów, to nie tylko większa liczba zgłoszeń na 112. Zmienił się także ich charakter. W pasie nadmorskim bardzo dużo osób poszukuje zagubionych dzieci – mówi Piotr Reca, zastępca kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego.  Częściej zgłaszane są zakłócenia ciszy nocnej i bójki. Więcej jest również próśb o interwencje w sprawie rannych lub martwych zwierząt przy drogach. Najwięcej dzwoniących pod numer 112 potrzebuje interwencji policji. W drugiej kolejności operatorzy przekierowują połączenia do pogotowia ratunkowego, a najmniej zgłoszeń wymaga działań straży pożarnej. 

Numer alarmowy 112 obsługiwany jest w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które znajduje się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Na stanowiskach w jednym czasie telefony odbiera 7 operatorów. W trakcie rocznego działania CPR (uruchomiono je 4 lipca 2013 r.), operatorzy 112 odebrali już w sumie prawie 900 tys. zgłoszeń.

info. Centrum prasowe wojewody

ŚWINOUJSKA INICJATYWA ROWEROWA ZAPRASZA

ŚWINOUJSKA INICJATYWA ROWEROWA „ŚwIR” czyli ODDZIAŁ MORSKI PTTK w Świnoujściu oraz SKLEP ROWEROWY – Mirella Winiarska WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW „GINO” – Barbara Łopuska zapraszają na trasę rowerową skierowaną dla turystów przyjezdnych jak i mieszkańców Świnoujścia. Wycieczka odbędzie się w niedzielę dnia  27.07.2014 r. na trasie KORSWANDT-ULRICHSHORST-PUDAGLA- MELLENTHIN -KUTZOW -GARZ o długości 61,0 km.

Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne i na własne ryzyko a organizator nie ponosi odpowiedzialności  za zaistniałe skutki zdarzenia. Zgłoszenie na imprezę stanowi akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania. Uczestnicy wycieczki w ramach opłaty startowej są ubezpieczeni.

 

Osoba uczestnicząca po raz pierwszy wypełnia jedynie KARTĘ ZGŁOSZENIA podając w niej dane personalne oraz PESEL, które są niezbędne przy ubezpieczeniu wycieczki. Wypożyczalnia rowerów „GINO” udzielać będzie rabatu przy wypożyczaniu rowerów na wycieczkę. OPŁATA STARTOWA – 5.00 zł. Szczegółowy regulamin oraz mapka znajduje się na stronie internetowej – www.swiry.webd.pl. Powrót przewidywany jest na około godz. 17.00 – 18.00.

Zapisy (karty zgłoszeń) na imprezę przyjmowane będą w Wypożyczalni Rowerów “GINO”- Barbara Łopuska ul. Komandorska 1/b (obok wieży telewizyjnej) – tel. 609-144-367, w Centrum Informacji Turystycznej  Plac Słowiański 6/1 (91-322-49-99 lub 91-327-16-30). oraz w Sklepie Rowerowym Mirella Winiarska  ul.Monte Cassino 2  (91-322-42-55).

Zapisy przyjmowane będą również telefonicznie (887-464-804) lub e-mailem -  rex44@onet.pl (zalecane). Relacja i fotogaleria umieszczona będzie na oficjalnym  profilu Facebook – ŚWINOUJSKA INICJATYWA ROWEROWA oraz na stronie internetowej – www.swiry.webd.pl

Ilość zgłoszeń jest ograniczona (40 osób) względami bezpieczeństwa. Każdy uczestnik otrzymuje dyplomik potwierdzający przebytą trasę.

Zbiórka w niedzielę dnia 27.07.2014 r. o godz. 09.00 na przystanku kolejki UBB przy ul.11 Listopada w Świnoujściu.

Trase opracowali Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 4137 i 4136 Alina i Wiesław Król.

Kolejna wycieczka w dniu 03.08.2014 r. (niedziela godz. 08.00) na trasie dookoła Półwyspu Liepe –  o długości 78.50 km.

XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY – Tore Bjorn LARSEN

W kolejnym (25.07.2014) piątkowym, festiwalowym koncercie Świnoujskich Wieczorów Organowych przy organach świnoujskiego kościoła pw. Chrystusa Króla zasiądzie Tore Bjorn LARSEN z Danii.

Urodzony w 1957 roku organista i kompozytor, absolwent Carl Nielsen Academy w Odensy oraz Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Kopenhadze.

Jego kompozycje to głównie muzyka kościelna, ale w ostatnich latach tworzy także utwory kameralne. W swym artystycznym dorobku ma liczne koncerty w Danii i za granicą jako solista, a także akompaniator.

Jest pierwszym organistą w kościele św. Mikołaja w Svendborgu.

W programie koncertu „BACK to BACH”  wykona  utwory J.S. Bacha oraz własne kompozycje. Początek koncertu o godz. 19-tej.

M.P. Foto arch. TPŚ

I liga nadal w Świnoujściu

Flota Świnoujście nadal będzie grać w I lidze! – Mam bezpośrednią informację od prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, z którym rozmawiałem telefonicznie – wyjaśnia prezes Floty, Edward Rozwałka. – Poinformował mnie, że zarząd PZPN nie zatwierdził naszej umowy ze Stalą Rzeszów dotyczącej przeniesienia licencji na grę w I lidze. W tej sytuacji Flota nadal występować będzie w I lidze. Ponownie zaprosimy do klubu pana Andrzeja Kuchara, który był zainteresowany sponsorowaniem Floty.


Zwrócimy się także do rady miasta o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku o dotację.
A zatem teraz główną walką zarządu Floty będzie walka o środki  finansowe.
Pojawiły się głosy, że jeżeli nie nastąpi przeniesienie licencji ze Świnoujścia do Rzeszowa, to w I lidze grać będzie Puszcza Niepołomice. – Nie ma takiego tematu: w I lidze będzie grała Flota – mówi krótko dyrektor Floty, Jarosław Dunajko.

Krzysztof Dziedzic rzecznik prasowy MKS Flota Świnoujście

6. Sail Świnoujście & XXX. Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”

Za niespełna miesiąc Świnoujście jak co roku o tej porze odwiedzą żaglowce, by wziąć udział w Sail Świnoujście.

Po raz pierwszy gościć będziemy nowe jednostki z Holandii – Morgenster i De Gallant, łotewską Libavę, a także niemieckie Ubena von Bremen i Seedüwel. Przypłyną też znane już mieszkańcom – Eldorado, Bryza H, Kapitan Głowacki i Baltic Beauty.

Największą atrakcją imprezy są oczywiście rejsy żaglowcami. Dwie godziny bujania na morzu, pod żaglami, to zwłaszcza dla gości z głębi kraju niezapomniane przeżycie i jedna z wyjątkowych atrakcji podczas pobytu w nadmorskim Świnoujściu. Tradycyjnie już, w sobotę, 16 sierpnia w ramach ostatniego tego dnia rejsu o 19:00 żaglowce wypłyną w szyku paradnym. Bilety na wszystkie rejsy zarezerwować i kupić można poprzez stronę www.rejsy-zaglowcami.pl. Po paradzie ok. 23:00 zapraszamy wszystkich na wyjątkowy pokaz fajerwerków!

asail-2011r0081-m

Na miłośników szanty i piosenki morskiej czeka atrakcyjny program Jubileuszowego Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej „Wiatrak”. Przez trzy dni trwania imprezy na scenie i pokładach wybranych żaglowców wystąpią uznani, jak i debiutujący wykonawcy tego gatunku.

A co ponadto? Ciekawy asortyment i sporo atrakcji odwiedzający znajdą w ramach tegorocznego jarmarku. Dla najmłodszych powstanie specjalna strefa dla dzieci, obejmująca urządzenia, zabawki oraz program animacyjny i warsztaty żeglarskie. Dla nieco starszych – ponad 40-metrowe diabelskie koło! Do tego wielkie wędzenie, wielkie, gotowanie, Wioska Wikingów, baseny do rodzinnych szaleństw! Zaproszeniem na imprezę będzie także wystawa fotografii o tematyce morskiej, którą oglądać będzie można już od 4.08 na promenadzie (na wysokości Muszli koncertowej).

Szczegóły na www.sail-swinoujscie.pl!

info. A.Skrobowska / WPT